Skip to content
Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color red color

Strona główna arrow Łożyska do klimatyzatorów samochodowych

 

Łożyska specjalne do klimatyzatorów samochodowych

 

Oznaczenia firmy NACHI d D B d x D x B
VT1-28BG04S2G-2DL 28 43 18 28x43x18
30BG04S21G-2DST 30 47 20 30x47x20
30BG04S13-2DST2 30 47 22 30x47x22
30BGS32G-2DST 30 52 20 30x52x20
30BGS10G-2DST 30 52 22 30x52x22
30BGS10G-2DL2F 30 52 22 30x52x22
30BG5222-2DSE 30 52 22 30x52x22
30BG05S5G-2DS 30 55 23 30x55x23
30BGS1G-2DSKAI 30 62 26,988 30x62x26,988
32BG05S1-2DST 32 55 23 32x55x23
35BG05S7G-2DL 35 50 20 35x50x20
35BG5220-2DL 35 52 20 35x52x20
35BG5222-2DL 35 52 22 35x52x22
35BG05S10G-2DST2F 35 55 20 35x55x20
35BG05S16G-2DL2F 35 55 20 35x55x20
35BG05S16G-2DL 35 55 20 35x55x20
35BG06G-2DS 35 62 21 35x62x21
38BG05S6G-2DST2F 38 54 17 38x54x17
38BG05S6G-2DST2FB 38 54 17 38x54x17
40BG05S2-2DST 40 57 24 40x57x24
40BG05S1G-2DS 40 57 20/24 40x57x20/24
6559469-NBR 40 62 20,625 40x62x20,625
712019-NBR-2 40 62 20,625 40x62x20,625
40BGS11G-2DS 40 62 24 40x62x24
40BGS11G-2NSL 40 62 24 40x62x24
40BGS35G-2DST2F 40 62 24 40x62x24
40BGS35G-2DL 40 62 24 40x62x24
40BGS12G-2DS 40 62 20,637/24 40x62x20,637/24
40BGS36G-2DST2F 40 62 20,637/24 40x62x20,637/24
40BGS39G-2DL 40 66 24 40x66x24
45BG07S5G-2DST2F 45 75 32 45x75x32
45BG07S5A1G-2DL 45 75 32 45x75x32

 

Uszczelnienia lekkostykowe firmy NACHI

Uszczelnienie typu DST Uszczelnienie typu DL d D B
30BGS10G-2DST 30BGS10G-2DL 30 52 22
30BG05S5G-2DST 30BG05S5G-2DL 30 55 23
32BG05S1-2DST - 32 55 23
35BG05S7G-2DST 35BG05S7G-2DL 35 50 20
35BG05S10G-2DST 30BG05S16G-2DL 35 55 20
38BG05S6G-2DST 38BG05S6G-2DL 38 54 17
40BG05S2G-2DST - 40 57 24
40BGS8G-2DST 40BGS8G-2DL 40 62 20.625
40BGS35G-2DST 40BGS35G-2DL 40 62 24
40BGS39G-2DST 40BGS39G-2DL 40 66 24
45BG07S5G-2DST 45BG07S5G-2DL 45 75 32
75BG02G-2DST - 75 130 50

 

Łożyska NACHI i ich odpowiedniki firm KOYO i NSK

d D B C NACHI KOYO NSK
30 47 18 18 - 83A693A -
47 21 18 30BG04S8G-2DS 83A693 -
47 22 22 30BG4S13-2DST2 - -
52 20 20 101.007 - -
52 22 22 30BGS10G-2DST2 DAC3052-32RD 30BD5222DUUM6
55 23 23 30BG05S5G-2DS - 30BD40DU
62 27 27 30BGS1-2NSL - W5206
32 47 18 18 32BG04S3G - 32BD4718DUK
55 23 23 32BG05S1-2DST - 32BD45DU
35 50 20 20 35BGS5S07G-2DST DAC35500020 -
52 20 20 101.011 - 35BD5220DF
52 22 22 35BD5222DFX7 DAC35520022 - 35BD5222DFX7
52 23 23 35DG05S6G - -
55 20 20 35BG05S10G-2DST2 DAC35550020 35BD219DUK
62 21 21 35BG06G-2DS    
62 24 24 DF0789 - 35BD6224DV
62 28 28 - - 35BD210DDV
38 54 17 17 38BG05S2G-2DS - -
62 24 24 101.008 - -
40 55 24 24 40BGS40G - -
57 24 24 - - 40BD45DU
57 24 20 40BG05S2G-2DS - 40BD49
57 24 24 40BG05S1DS - 40BD219V
62 20.625 20.625 6557684/6559496 83A5518 40BD49V / 907257
62 24 20.625 40BGS12G-2DS - 40BD49AWT12DDU
62 24 24 40BGS35G-2DST 83A551B4 40BD219DU
66 24 24 40BGS39G-2DST - 2TS2-DF08A06
68 30 30 - - 40BD6830DUK
45 64 20 20 - - DF0957
68 20 20 - - DF0954
75 32 32 45BG07S5G-2DST -  

 

Odpowiedniki wg firmy SKY

SKY NACHI NSK KOYO d D B C
30BD461816 336-2001 - - 30 46 18 16
30BD4718 30BG04S8G-2DS - 83A693 30 47 18  
30BD472118 - - 83A693A 30 47 21 18
30BD4722 30BG4S13-2DST2 - - 30 47 22  
30BD5220 30BGS10G-2DST - - 30 52 20  
30BD5222 30BGS10G-2DST2 30BD5222DU DAC3052-32RD 30 52 22  
30BD5222DUUM6
30BD5523 30BG05S5G-2DS 30BD40DU - 30 55 23  
5006-2NSL 30BD219V
30BG05S2DS -
30BD5526 30BGS1-2NSL DAC3055CRK - 30 55 26  
30BD6227 30BG05S1-2NSL W5206 - 30 62 27  
32BD4718 32BG04S3G 32BD4718DUK - 32 47 18  
32BD522015 320-2001 - 2TS2-DF0676LH 32 52 20 15
32BD5523 32BG05S1 -2DSL 32BD45DU - 32 55 23  
35BD5020 35BG05S7G-2NST 35BD5020DU DAC35500020 35 50 20  
35BD5220 35BD5220DF - - 35 52 20  
35BD5222 35BD5222DFX7 35BD522DFX7 DAC35520022 35 52 22  
35BD5223 35BG05S6G - - 35 52 23  
35BD5520 35BG05S10G-2DST2 35BD219DUK DAC35550020 35 55 20  
35BD6221 35BG06G-2DS - - 35 62 21  
35BD6224 DF0789(101.008) 35BD6224DV - 35 62 24  
35BD62277 - 35BD210DDU BD30-11A 35 62 28  
38BD5417 38BG05S2G-2DS - - 38 54 17  
38BD6224 101.008 - - 38 62 24  
40BD5524 40BGS40G - - 40 55 24  
40BD5724 40BG05S1DS 40BD45T12DDU - 40 57 24  
40BG05S2G-2DS 907257A
712019-NBR-2 -
40BD572420 40BG05S1G-2DS - - 40 57 24 20
40BD62206 65S7684/6559496 40BD49V/90527 83A5518 40 62 21  
40BD6224206 40BGS12G-2DS 40BD49AWT12DDU - 40 62 24 21
40BD6224 40BGS11G-2DS 40BD219T12DDU 83A551B4 40 62 24  
40BD6624 40BGS39G 2TS2-DF08A06 - 40 66 24  
40BD6830 - 40BD6830DUK - 40 68 30  
45BD6420 - DF0957 - 45 64 20  
45BD6820 - DF0954 - 45 68 20  
45BD7532 45BG07S5G-2DST - - 45 75 32  

 

Łożyska firmy GMB wykorzystywane również w alternatorach samochodowych

d D B Oznaczenie
8 23 14 B8-23D
22 11 B8-74D
23 11 B8-79D
23 14 B8-85D
10 23 11 B10-46D
27 11 B10-50D
27 14 B10-27D
27 14 B9000DRR
12 32 10 B12-32D
32 13 B12-32DW
15 35 13 B15-69D
47 14 B15-86D
47 18 B15-83D
17 52 24 B17-52D
47 18 B17-107D
52 17 B17-116D
47 24 B17-47D
52 17 B17-99D
52 16 B3024DRR

 

Oznaczenia wg firmy KST

d D B C KST NACHI
30 47 12   30BD4712DU -
30 47 18   30BD4718DU -
30 47 20   30BD4720DU -
30 47 21 18 83A693 30BG04SA8G-2DS
30 47 22   30BD4722DU 30BG4S13-2DST2
30 52 20   30BD5220DU 101.007
30 52 22   30BD5222DUUM6 30BGS10G-2DST2
30 55 23   30BD40DU 30BG05S5G-2DS
30 62 27   W5206 30BGS1-2NSL
32 47 18   32BD4718DUK 32BG04S3G
32 52 20   2TS2-DF0676H -
32 55 23   32BD45DU 32BG05S1-2DST
35 48 20   35BD4820DUM6 -
35 50 20   35BD5020DU 35BGS5S07G-2DS7
35 52 20   35BD5220DU 101.011
35 52 22   35BD5222DFX7 35BD5222DFX7
35 52 23   35BD5223DU 35DG05S6G
35 55 20   35BD219DU 35BG05S10G-2DST2
35 62 21   35BD6221DU 35BG06G-2DS
35 62 24   35BD6224DV DF0789
35 62 28   35BD210DDV -
38 54 17   38BD5417DU 38BG05S2G-2DS
38 62 24   101.008 101.008
40 55 24   40BD5524DU 40BGS40G
40 57 24   40BD45DU -
40 57 24 20 40BD49 40BG05S2G-2DS
40 57 24   40BD219V 40BG05S1DS
40 62 20.6   40BD49DUK8A 6557684/6559496
40 62 24 20.6 40BD49AWT12DDU 40BGS12G-2DS
40 62 24   40BD219DU 40BGS35G-2DST
40 66 24   40BD6624DU 40BGS39G-2DST
40 68 30   40BD6830DUK -
45 68 20   DF0957 -
45 68 20   DF0954 -
45 75 32   45BD7532DU 45BG07S5G-2DST
50 90 30   5210-2RS -
75 130 50   75BG02GS 75BG02GS
90 50 20   NUP210E -

 

 

SCFB   d  D  B  C  Inne oznaczenia
DAC28430018  28 42 18 18 28BG04S2DL
DAC30470012  30 47 12 12 DG304712-2RS
DAC30470018  30 47 18 18 30BD4718DUKX
DAC30470020  30 47 20 20 30BG04S21DST
DAC30470022  30 47 22 22 30BG04S13
DAC30520020  30 52 20 20 30BGS32DST
DAC30520022  30 52 22 22 30BGS10DST2
DAC30006227  30 62 27 27 30BGS1G
DAC30550023  30 55 23 23 5006-2NSL
DAC32470018  32 47 18 18 32BD4718DUM
DAC32550023  32 55 23 23 32BG05S1DST
DAC35500020  35 50 20 20 35BG055S7G-2DST
DAC35520012  35 52 12 12 35BX5212DST2B1
DAC35520020  35 52 20 20 35BG05S12G
DAC35520022  35 52 22 22 35BGD5222DFX73
DAC35520023  35 52 23 23 35BG06S6G
DAC35550020  35 55 20 20 35BD219DUK
DAC35620024  35 62 24 24 35BD6224T12
DAC35620028  35 62 28 28 35BD6228
DAC38540017  38 54 17 17 38BG05S6G-2DST2FB 
DAC40570020/24  40 57 24 20 40BG05S1G
DAC40570024  40 57 24 24 40BD219V
DAC40620020.6  40 62 20.6  20.6  40BD49DUK8A
DAC40620020.6/24  40 62 24 20.6  40BGS12G
DAC40620024  40 62 24 24 40BG11DS
DAC40660024  40 66 24 24 40BGS39G

 

 

Seria DAC d D B 
DAC30520022 30 52 22
DAC35550020 35 55 20
DAC40570024 40 57 24
DAC406200206 40 62 20.5
DAC40620024 40 62 24


SBC NSK d D B C
DAC30470018 30BD219 30 47 18  
DAC60520022 30BGS10G 30 52 22  
DAC30550023 30BG05S5DS 30 55 23  
DAC30620024/16   30 62 24 16
DAC30620027   30 62 27  
DAC32470018 32BG04S3G 32 47 18  
DAC32550023 32BG05S1 32 55 23  
DAC35500020 35BGS05S7G 35 50 20  
DAC35520022 35BD5222 35 52 22  
DAC35550020 35BD219 35 55 20  
DAC35620024   35 62 24  
DAC35620028   35 62 28  
DAC38540017 38BG05S6DST2 38 54 17  
DAC40570024 40BD219V 40 57 24  
DAC40570024/20   40 57 24 20
DAC40620020.6   40 62 20,6  
DAC40620024 40BD219V 40 62 24  
DAC40620024/20.6 40BD49AWDU5 40 62 24 20,6
DAC40660024 40BGS39DL 40 66 24  SBC NSK d D B C
DAC30470018 30BD219 30 47 18  
DAC60520022 30BGS10G 30 52 22  
DAC30550023 30BG05S5DS 30 55 23  
DAC30620024/16   30 62 24 16
DAC30620027   30 62 27  
DAC32470018 32BG04S3G 32 47 18  
DAC32550023 32BG05S1 32 55 23  
DAC35500020 35BGS05S7G 35 50 20  
DAC35520022 35BD5222 35 52 22  
DAC35550020 35BD219 35 55 20  
DAC35620024   35 62 24  
DAC35620028   35 62 28  
DAC38540017 38BG05S6DST2 38 54 17  
DAC40570024 40BD219V 40 57 24  
DAC40570024/20   40 57 24 20
DAC40620020.6   40 62 20,6  
DAC40620024 40BD219V 40 62 24  
DAC40620024/20.6 40BD49AWDU5 40 62 24 20,6
DAC40660024 40BGS39DL 40 66 24  

 

Oznaczenia wg firmy BOER

d D B C BOER NACHI KOYO NSK Oznaczenia innych firm
30 46 18 16 ACB30460018/16 336-2001 - - -
30 47 18 - ACB30480018 30BG04S8G-2DS 83A693 - 4606-1AC2RS
30 47 21 18 ACB30470021/18 30BG04S8G-2DS 83A693A - 4606-2AC2RS
30 47 22 - ACB30470022 30BG4S13-2DST2 - - 4606-3AC2RS
30 52 20 - ACB30520020 (30BGS10G-2DST) 101.007 - - 4606-4AC2RS
30 52 22 - ACB30520022 30BGS10G-2DST2 DAC3052-32RD 30BD5222DU 30BD5222DUUM6 4606-5AC2RS
30 55 23 - ACB30550023 30BG05S5G-2DS 5006-2NSL 30BG05S2DS - 30BD40DU 30BD219V 4606-6AC2RS
30 55 26 - ACB30550026 - - DAC3055CRK -
30 62 27 - ACB30620027 30BGS1-2NSL - W5206 4606-7AC2RS
32 47 18 - ACB32470018 32BG04S3G - 32BD4718DUK 46/32-1C2RS
32 52 18 20 ACB32520015/20 320-2001 2TS2-DF0676LH - -
32 55 23 - ACB32550023 32BG05S1-2DST 32 BG 05 S1 - 32BD45DU 46/32-2C2RS
35 50 20 - ACB35500020 35BGS5S07G-2DST 35 BGS 05 S7G DAC35500020 35BD5020DU 4607-1AC2RS
35 52 20 - ACB35520030 35BD5220DF (101.011) - - 4607-2AC2RS
35 52 22 - ACB35520022 35BD5222DFX7 (101.006) DAC35520022 - 35BD5222DFX7 4607-3AC2RS
35 52 23 - ACB35520023 35DG05S6G - - 4607-4AC2RS
35 55 20 - ACB35550020 35BG05S10G-2DST2 DAC35550020 DAC3555RD3H 35BD219DUK 35BD219DUR 35BD219V 35BD219T12 4607-5AC2RS
35 62 21 - ACB35620021 35BG06G-2DS - - 4607-6AC2RS
35 62 24 - ACB35620024 DF0789 (101.008) - 35BD6224DV 4607-7AC2RS
35 62 28 - ACB35620028 - - 35BD210DDV 4607-8AC2RS
38 54 17 - ACB38540017 38BG05S2G-2DS 38 BG 05 S6G - - 46/38-1AC2RS
38 62 24 - ACB38620024 101,008 - - 46/38-2AC2RS
40 54 17 - ACB40540017 38BG05S6G - - -
40 55 24 - ACB40570020 40BGS40G - - 4608-1AC2RS
40
 57  20 24
ACB40570020/24

40BG05S1G-2DS 40BG05S2G-2DS 40BG05SIG

DF0882LB

40BD49 40BD45DU

40 BG 05 S1G

4608-3AC2RS
40 57 24 - ACB40570024 40BG05S1DS 40BG05S2G 2DS - DF0882LB (40BD219V) 4608-2AC2RS
40 62 20,63 - ACB406200206 6557684/6559496 83A5518 40BD49V/907257 4608-5AC2RS
40 62 20,63 24 ACB406200206/24 40BGS12G-2DS - 40BD49AWT12DDU 4608-6AC2RS
      - - - - - -
40 62 24 - ACB40620024 40BGS11G-2DS 5908 83A551B4 40BD219DU 4608-7AC2RS
40 66 24 - ACB40660024 40BGS39G-2DST 40 BGS 39G - - 4608-8AC2RS
40 68 30 - ACB40680030 - - 40BD6830DUK 4608-9AC2RS
45 64 20 - ACB45640020 - - DF0957 4609-1AC2RS
45 68 20 - ACB45680020 - - DF0954 4609-2AC2RS
45 75 32 - ACB45750032 45BG07S5G-2DST - - 4609-3AC2RS

 

 

 

 

KOSI FAG  KOYO  SKF  d D B 
C 
DAC255200206     617546A 25 52 20.6  
DAC25520037 546467   445539AA 25 52 37  
DAC27600050   513071(BCA) IR8653(IRB) 27 60 50  
DAC28580042   DAC2858W 28BW03A(NSK) 28 58 42  
DAC28610042   DAC286142W   28 61 42  
DAC30600037   DAC306372RS   30 60 37  
DAC30600337 529891AB DAC3060W BA2B633313C 30 60.03 37  
545312   418780        
DAC30640042   DAC3064W2RKBCS28 34BWD03ACA78(NSK) 30 64 42 37
DAC30630342   DAC3063W-1   30 63.03 42  
DAC30650021 522372   BB1B630374/C4 30 65 21 42
543909   614593        
DAC34620037 531910   309724 34 62 37 21
561447   BAHB3113168        
DAC34640034   DAC3464D   34 64 37  
DAC34640037 532066DE DAC3464G1 309726DA 34 64 34  
540466B            
DAC34660037 580400CA   559529 34 66 37  
    636114A        
DAC34680037   DAC3468DW   34 68 37  
DAC34680042   DAC34682RS    34 68 42  
DAC35640037   DAC3564A-1   35 64 37  
DAC35650035 546238 KDAC3565WCS30 BT2B445620B 35 65 35  
    443952        
DAC35660032     445980A 35 66 32  
DAC35660033     BAHB633676 35 66 33  
DAC35660037 546238   BAHB311309 35 66 37  
544307            
DAC35680037 567918B DAC3568A2RS  BAHB 633528F 35 68 37  
541153A   BAHB633295B        
430042C   633976        
DAC35680633/30   DAC3568W-6   35 68.02 33 30
DAC35720228 544033   BA2B441932AB 35 72.02 28  
DAC35720033 548083   BA2B44672B 35 72 33  
BB2B445535AE        
 
DAC35720034 540763 DAC357234A 35BWD01CCA38(NSK) 35 72 34  
DAC35720233/31   DAC357233B-1W 35BWD06ACA111(NSK) 35 72.02 33 31
DAC35720433     BAHB633669 35 72.04 33  
DAC35720045   DAC357245CW2RS    35 72 45  
DAC35800045   DAC3580W-3HR4   35 80 45  
DAC36650037   DAC3665W   36 65 37  
DAC36680033   DAC3668AWCS36   36 68 33  
DAC36720534   DAC367234A   36 72.05 34  
DAC37720037 555800     37 72 37  
DAC37720237 562398   BA2B633028CB 37 72.02 37  
  527631   633531        
DAC37720437 562398A   633531B 37 72.04 37  
DAC37740045 541521C   309946AC 37 74 45  
DAC38700038   DAC3870BW 686908A 38 70 38  
DAC38710233/30   DAC3871W-2   38 71.02 33 30
DAC38720034   DAC3872A   38 72 34  
DAC38720236/33   DAC3872W-3   38 72.02 36 33
DAC38720040   DAC3872W-10   38 72 40  
DAC38730040   DAC3873-1   38 73 40  
DAC38740236/33   DAC3874W-6   38 74.02 36 33
DAC38740050 559192 DE0890(NTN)   38 74 50  
DAC38800236/33   DAC2880W-1   37.967 80.02 36 33
DAC39680037 540733   311315BD 39 68 37  
  528810   BA2B30936        
  439622C   309791        
DAC39720037 542186A DAC3972AW4 BABH311396B 39 72 37  
      309639        
DAC39720637 542186CA     39 72.06 37  
DAC39740039 579557   BAHB636096A 39 74 39  
DAC40720037 566719   BAHB311443B 40 72 37  
DAC40740036/34   DAC4074BW   40 74 36 34
DAC40740040 559493 DAC40744   40 74 40  
DAC40750037 559494   BAHB633966E 40 75 37  
DAC39(4)750037 567447B   BAHB663815A 39/41 75 37  
DAC40760033/28 539166AB   474743 40 76 33 28
DAC40800036/34   DAC4080MI   40 80 36 34
DAC40700043   DAC407043W   40 70 43  
DAC40720036/33   DAC4072   40 72 36 33
 
DAC40740040   DAC407440   40 74 40  
DAC40760041/38 533953 DAC4076412RS BA2B633457 40 76 41 38
DAC42750037 5454957D DAC4275BW2RS  BAHB311424A 42 75 37  
  521771   309245/603694A        
      633196        
DAC42760039     513058 42 76 39  
      BA2B309609AD        
DAC42760040/37 547059A DAC4276402RSF 909042 42 76 40 37
      BA2B309609AD        
DAC42800342 527243C DAC4280B2RS  305988 42 80.303 42  
DAC42820036 561481   BA2B446047 42 82 36  
  588226            
DAC42800037 565636   BAHB31413A 42 82 37  
DAC42840036 564727   BA2B444090AB 42 82 36  
DAC42840039 543359B   440090 42 84 39  
DAC42780038   DAC4276402RSF   42 78 38  
DAC42780041/38   DAC4280B2RS    42 78 41 38
DAC42800045   DAC4280W-2   42 80 45  
DAC43/45820037   567519A BAHB633814A 43/45 82 37  
      BAHB633814A        
DAC43790041/38   DAC4379-1   43 79 41 38
DAC43800050/45   DAC4380A   43 80 50 45
DAC43820045   DAC4382W-3   43 82 45  
DAC44840042/40   DAC4484B2RS   44 84 42 40
DAC45830045   DAC4583   45 83 45  
DAC45840039 547103E DAC458439BW BAHB309797C 45 84 39  
      BAHB633809AC        
DAC45840041/39 547103E DAC4584DW   45 84 41 39
DAC458500302     IR8597(IRB) 45 85 30.2  
DAC45850041 580891     45 85 41  
DAC47810053   DAC4781WSHZ   47 81 52 53
DAC48890044/42       47 81 52 53
DAC49880046 528514   633007C 49 88 46  

 

 

 

 

 

 

Słowa kluczowe do strony:

Sklep, zakup, zakupić, kupić, łożysko, łożyska, łożysk, łożyskami, wymiana, montaż, cena , gwarancja, opis, Warszawa, warsztat, serwis, samochód, samochodowy, niskie ceny, klimatyzacja klimatyzator, klimatyzatorów, samochodowych, sprężarka, sprężarki, kompresor, kompresory, kompresorów, japońskie, japonia, łożyska, dwurzędowe, Nachi, Koyo, INA, FAG, NSK, własciwy dobór, szukam, gdzie kupić, dobra jakość, oryginalne, części zamienne, skup, sprzedaż, zamiennik, używane, regenerowane, regeneracja, tanio, opis, shcemat, od ręki, natychmiast, chcę, hurt, detal, do dalszej odsprzedaży, przedłużona płatność, najwyższej jakości, profesjonane, dane, parametry, wymiary, na wczoraj, Praga Południe, Praga Północ, Wola, Śródmieście, Ochota, Mokotów, Grochów, Ursynów, Żoliborz, Wilanów, Okęcie, Żerań, niedaleko, dojazd, kontakt, firma, calowe, metryczne, wysyłka, kurierem, faktura VAT, 2011, Katalog, PDF, XLS, excel, reader, catalog, używane, regenerowane, fabrycznie nowe, zamówienie. proforma, pobranie, zaliczenie pocztowe, DAF, Scania, klima, zero, mapa dojazdu, sprężarka, sprężarek, sprężarki, pasek, paragon, wystarczy, ciepełko, chłodzenie, w zimie, upał, pojechać , jechać, fachowiec, autoryzowany serwis, gwarancja, auto parts, części zamienne, Polska, województwo, mazowieckie, warsztat, na poczekaniu, wymiana, usługa, parametry, wymiary, gratis, compressor, air condition, auto, Automobile Air Conditioner, bearing, kugellager, oznaczenie, symbol, typ, wymiar, parametry, charakterystyka, typowymiary

Abarth, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, Mini. Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Seat, Skoda, Ssangyong, Subaru, Suzuki, Tata, Toyota, Volkswagen, Volvo

 

 

 

 

Skype

Moje konto: POLI-TECHNO

Połącz 

Odwiedziło nas


Dzisiaj jest

25 Maja 2018
Piątek
Imieniny obchodzą:
Epifan, Grzegorz,
Imisława, Maria
Magdalena, Urban